cách làm trưởng nhóm

Những điều nhóm trưởng cần phải lưu ý để nhóm phát triển hơn

nhom-1-534x405

Bên cạnh đó, chắc chắn trong lúc làm việc sẽ xảy ra mâu thuẫn, nên tốt nhất nhóm trưởng cần là người biết lắng nghe